8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Greenfeld, Alon
Black
Pachman, Ludek

Netanya 1983

Viac vzájomných partii

1-0

Notácia