8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Zwanzger, Johannes
Black
Paehtz, Elisabeth

Oberhof 1999

Viac vzájomných partii

0-1

Notácia