8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Paehtz, E
Black
Zaiatz, E

Sochi RUS 2007.05.01

Viac vzájomných partii

1-0

Notácia