8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Simutowe, A
Black
Panno, O

Arnhem NED 2007.08.21

Viac vzájomných partii

1/2-1/2

Notácia