8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Polgar, Zsuzsa
Black
Ftacnik, Lubomir

London 1982

Viac vzájomných partii

0-1

Notácia