8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Polgar, Zsuzsa
Black
Ftacnik, Lubomir

San Francisco 1991

Viac vzájomných partii

1/2-1/2

Notácia