8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Portisch, L
Black
Almasi, Z

Heviz HUN 2003.05.20

Viac vzájomných partii

1/2-1/2

Notácia