8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Campora, D
Black
Psakhis, L

Andorra AND 2001.07.07

Viac vzájomných partii

1/2-1/2

Notácia