8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Psakhis, L
Black
Rausis, I

Andorra AND 2001.07.08

Viac vzájomných partii

1/2-1/2

Notácia