8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Reshevsky, Samuel Herman
Black
Trifunovic, Petar

Amsterdam 1950

Viac vzájomných partii

1/2-1/2

Notácia