8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Rossolimo, Nicolas
Black
Reshevsky, Samuel Herman

New York 1962

Viac vzájomných partii

1/2-1/2

Notácia