8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Reshevsky, Samuel Herman
Black
Addison, William

New York 1965

Viac vzájomných partii

1-0

Notácia