8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Savon, Vladimir A
Black
Ribli, Zoltan

Debrecen 1970

Viac vzájomných partii

1/2-1/2

Notácia