8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Hellers, Ferdinand
Black
Ribli, Zoltan

Tilburg 1993

Viac vzájomných partii

1-0

Notácia