8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Greenfeld, Alon
Black
Bacrot, Etienne

Bugojno 1999.10.31

Viac vzájomných partii

1/2-1/2

Notácia