8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Sakaev, Konstantin
Black
Nepomnishay, Mikhail I

St Petersburg 1995

Viac vzájomných partii

1-0

Notácia