8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Danner, Georg
Black
Sakaev, Konstantin

Vienna 1995

Viac vzájomných partii

0-1

Notácia