8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Sherzer, Alex
Black
Sakaev, Konstantin

Budapest 1996

Viac vzájomných partii

1-0

Notácia