8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Sakaev, K
Black
Szmetan, J

ICC INT 2003.03.21

Viac vzájomných partii

1-0

Notácia