8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Stohl, Igor
Black
Salov, Valery

Groningen 1983

Viac vzájomných partii

1/2-1/2

Notácia