8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Van der Wiel, John TH
Black
Salov, Valery

Rotterdam 1989

Viac vzájomných partii

0-1

Notácia