8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Salov, Valery
Black
Markowski, Tomasz

Oviedo 1993

Viac vzájomných partii

1/2-1/2

Notácia