8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Bass, Leonid
Black
Salov, Valery

Oviedo 1993

Viac vzájomných partii

0-1

Notácia