8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Degraeve, Jean Marc
Black
Salov, Valery

Corsica 1997

Viac vzájomných partii

0-1

Notácia