8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Bacrot, E
Black
Sulskis, S

Crete GRE 2007.10.30

Viac vzájomných partii

1-0

Notácia