8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Gonzalez, Ren
Black
Shabalov, A

San Diego USA 2004.11.28

Viac vzájomných partii

0-1

Notácia