8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Muhammad, S
Black
Shabalov, A

Minneapolis USA 2005.05.20

Viac vzájomných partii

1/2-1/2

Notácia