8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Perelshteyn, E
Black
Shabalov, A

Peabody USA 2007.08.15

Viac vzájomných partii

1/2-1/2

Notácia