8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Akobian, V
Black
Shabalov, A

Miami USA 2007.09.30

Viac vzájomných partii

1-0

Notácia