8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Shabalov, A
Black
Kaufman, La

Tulsa USA 2008.05.14

Viac vzájomných partii

1-0

Notácia