8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Shabalov, A
Black
Melekhina, A

Philadelphia USA 2009.07.01

Viac vzájomných partii

1-0

Notácia