8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Akobian, V
Black
Shabalov, A

Philadelphia USA 2009.07.02

Viac vzájomných partii

0-1

Notácia