8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Short, N
Black
Felgaer, R

Buenos Aires ARG 2001.09.12

Viac vzájomných partii

1-0

Notácia