8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Yakovich, Yuri
Black
Bareev, Evgeny

Kiev 1986

Viac vzájomných partii

1/2-1/2

Notácia