8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Akobian, V
Black
Shulman, Y

Stillwater USA 2007.05.18

Viac vzájomných partii

1/2-1/2

Notácia