8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Yurtaev, Leonid
Black
Smirin, Ilia

Moscow 1994

Viac vzájomných partii

1/2-1/2

Notácia