8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Felgaer, R
Black
Smirin, I

Jerusalem ISR 2005.07.14

Viac vzájomných partii

0-1

Notácia