8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Britton, Richard
Black
Bareev, Evgeny

Oviedo 1992

Viac vzájomných partii

0-1

Notácia