8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
King, Daniel J
Black
Sokolov, Ivan

Dortmund 1989

Viac vzájomných partii

1/2-1/2

Notácia