8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Reinderman, D
Black
Sokolov, I

NED 2001.03.04

Viac vzájomných partii

0-1

Notácia