8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Sokolov, I
Black
Van der Wiel, J

Amsterdam NED 2001.08.18

Viac vzájomných partii

1-0

Notácia