8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Bareev, Evgeny
Black
Gurevich, Dmitry

Moscow 1994

Viac vzájomných partii

1/2-1/2

Notácia