8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Sokolov, Iv
Black
Van der Wiel, J

Hilversum NED 2006.06.28

Viac vzájomných partii

1-0

Notácia