8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Bareev, Evgeny
Black
Ftacnik, Lubomir

Pardubice 1994

Viac vzájomných partii

1-0

Notácia