8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Stefanova, Antoaneta
Black
Kveinys, Aloyzas

Cappelle la Grande 1997

Viac vzájomných partii

0-1

Notácia