8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Stefanova, Antoaneta
Black
Matveeva, Svetlana

Niksic 1997

Viac vzájomných partii

1/2-1/2

Notácia