8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Stefanova, Antoaneta
Black
Chatalbashev, Boris

Dupnica 1998

Viac vzájomných partii

1/2-1/2

Notácia