8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Stein, Leonid
Black
Pfleger, Helmut

Tel Aviv 1964

Viac vzájomných partii

1/2-1/2

Notácia