8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Stein, Leonid
Black
Gheorghiu, Florin

Amsterdam 1969

Viac vzájomných partii

1-0

Notácia