8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Karasev, Vladimir I
Black
Taimanov, Mark E

St Petersburg 1995

Viac vzájomných partii

1-0

Notácia